Kukruse põlevkivikaevanduse stolli suue / Adit Portal of Kukruse oil shale mine in Estonia


www.minest.ee/search?q=Kukruse

Viru põlevkivikaevanduse aherainepuistang / Spoil of mining waste from Viru oil shale mine in Estonia


www.minest.ee/polevkivimaa

Kunagine purustus-sorteerimissõlm Vasalemma lubjakivikarjääris / Former crushing and sieving station in Vasalemma limestone quarry in Estonia


www.minest.ee/search?q=Vasalemma