Kukruse põlevkivikaevanduse stolli suue / Adit Portal of Kukruse oil shale mine in Estonia


www.minest.ee/search?q=Kukruse