Kukruse põlevkivikaevanduse stolli suue / Adit Portal of Kukruse oil shale mine in Estonia


www.minest.ee/search?q=Kukruse

Viru põlevkivikaevanduse aherainepuistang / Spoil of mining waste from Viru oil shale mine in Estonia


www.minest.ee/polevkivimaa